Emissionstjänster

Planerar ni att genomföra en emission? 

Vi hjälper er att nå ut till befintliga och potentiella investerare.


Helhetslösning
Vi erbjuder er möjligheten att producera marknadsföringsmaterial och distribuera ert emissionserbjudande genom flera olika kanaler och medier. Med hjälp av bland annat native-artiklar, displayannonser och direktutskick så når ni genom landets starkaste affärs- och investerarkanaler ut till en kvalificerad målgrupp.

Transparent och agilt
Ni får tillsammans med oss följa marknadsföringskampanjens framsteg genom en realtidsrapport. Vi kan tack vare digitala medier och en programmatisk approach till distribution optimera strategin och materialet under kampanjens gång. Det är viktigt för oss att kunna följa resultaten dag för dag och agera tidigt så att ert budskap under den relativt korta perioden når ut bäst möjligt.

Branschkompetens
AdFins team har flera års erfarenhet av digital marknadsföring och finansiella tjänster, bland annat i samarbete med flertalet rådgivare inom Corporate Finance. Vår ambition är att vara en långsiktig samarbetspartner för våra kunder.

 

Kontakta oss nedan för mer information

Tidigare uppdrag
2023

Dawid Jernström

Operations Manager & Partner

Kontakt – samarbeten & emissioner

Dawid har arbetat med media i olika former under totalt tio år. Både som webbdesigner och konsult i egen regi samt som account manager på Borg Owilli, då åt kunder främst inom corporate finance och juridik. De senaste fyra åren har ägnats åt ekonomi och administration samt juridikstudier på Stockholms universitet. Parallellt med detta har Dawid också haft både rådgivande och förvaltande uppdrag inom ett antal styrelser, varav flera hos juridiskt relaterade bolag och organisationer.

 

Jonathan Furelid

Head of Content Marketing

Kontakt – innehållsproduktion

Jonathan har tillbringat de senaste 22 åren i finansbranschen, med roller som riskanalytiker, affärsutvecklare och specialist på investerarrelationer. Efter att ha tillbringat 14 år i hedgefondbranschen, rekryterades Jonathan till en finansiell kommunikationskonsult för att leda dess verksamhet inom investerarrelationer. Jonathan har varit egenföretagare inom finansiell kommunikation under de senaste tre åren och har en civilekonomexamen från Linköpings universitet.

©2023 AdFin AB. All rights reserved. Den här sidan innehåller cookies. Integritetspolicy